O projekcie

Projekt "Skarżyska Akademia Aktywnych Seniorów", to projekt, którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla skarżyskich seniorów i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej.


Cel główny zostanie osiągnięty poprzez stworzenie kompleksowej oferty edukacyjno-kulturalnej, w ramach której odbywać się będą zajęcia dla osób starszych, które przyczynią się do aktywnego włączenia ich w życie społeczne, zwiększą ich umiejętności i kwalifikacje, poprawią stan fizyczny i psychiczny, poprzez włączanie w różne formy edukacji.
Partnerzy projektu

 

 

 

© 2019 SAAS. Wszelkie prawa zastrzeżone.